Fréttir 2023

23/02 2023

Ársreikningur EBÍ

Á fundi sínum þann 10. febrúar s.l. samþykkti stjórn EBÍ ársreikning vegna ársins 2022. Heildartekjur félagsins voru neikvæðar um 242 milljónir og rekstrargjöld 140 milljónir. Áfallinn fjármagnstekjuskattur á árinu var 49,3 milljónir og tap félagsins því 333 milljónir. Heildareignir félagsins eru rúmir 2,9 milljarðar og eigið fé um 1,9 milljarðar. Rekja má gríðarlegt tap félagsins til neikvæðrar ávöxtunar á fjármagnsmarkaði, en árið 2023 er versta ár í sögu EBÍ og kemst í sögubækurnar vegna mikilla lækkana á mörkuðum.
Ársreikninginn í heild sinni má sjá hér.


Nafnvöxtun eigna félagsins var neikvkæð um -7,46% . Allir eignaflokkar skiluðu neikvæðri ávöxtun en innlend hlutabréf stóðu sig einna verst með -17,12% ávöxtun. Stærsti hluti eignasafns félagsins, eða um 55%, eru skuldabréf og innistæður með ábyrgð ríkissjóðs en síðan eru það erlend hlutabréf sem eru um 9,7% af eignasafninu og innlend hlutabréf eru um 8,2% safnsins.


23/02 2023

Fjárfestingastefna EBÍ

Fjárfestingastefna Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélag Íslands fyrir árið 2023 var samþykkt í stjórn EBÍ þann 10. febrúar s.l.


Litlar breytingar voru gerðar á stefnunni bæði er varðar hlutföll í eignaflokkum. Hlutfall skuldabréfa bæjar- og sveitarfélaga hækkar um 2% en hlutfall ríkistryggðra skuldabréfa lækkar á móti.


Áfram er það meginmarkmið stefnunnar að EBÍ standi undir skilgreindum markmiðum um árlega útgreiðslu ágóðahlutar til aðildarsveitarfélaga EBÍ. Stjórn félagsins er falið að ákveða endanlega upphæð ágóðahlutarins en við ákvörðun hans skal hafa í huga að lágmarkaðar séu líkur á því að skerða þurfi höfuðstól á milli ára.


Eignastýringu félagsins er úthýst til þriggja fjárvörsluaðila sem allir vinna eftir fyrirfram skilgreindum fjárfestingastefnum.

Fjárfestingastefnu félagsins í heild sinni má nálgast hér.