Fjárfestingastefna Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélags Íslands

Endurskoðuð á aukafundi fulltrúaráðs EBÍ 20. mars 2009

Fjárfestingastefna EBÍ var samþykkt á aðalfundi fulltrúaráðs EBÍ þann 5. október 2007. Vegna hrun fjármálakerfisins á Íslandi hefur hún nú verið endurskoðuð, þ.e. meginmarkmið hennar og skipting í eignaflokka.

Meginmarkmið:

-

EBÍ standi undir skilgreindum árlegum lágmarks útgreiðslum til sveitarfélaga

-

Stjórn falið að ákveða endanlega upphæð ágóðahlutans

-

Stjórn metur og hefur heimild til að ákveða hærri/lægri greiðslu

-

Lágmarka líkur á að skerða höfuðstól milli ára

Stefna:

Stefna 2009

Vikmörk

Innlán í bönkum og sparisjóðum

10%

0-50%

Skuldabréf

- með ábyrgð ríkis

60%

40-100%

- með ábyrgð bæjar og sveitarfélaga

10%

0-15%

- með ábyrgð fjármálafyrirtækja

5%

0-15%

- með ábyrgð fyrirtækja

5%

0-30%

- Erlend skuldabréf

0%

0-20%

Innlend hlutabréf

0%

0-10%

Erlend hlutabréf

10%

0-20%

Samtals

100%

Áherslubreytingar:

-

Áhætta minnkuð í safninu

-

Markmið um hærra hlutfall skuldabréfa en áður

-

Markmið um yfirvigt á fjármála- og tryggingafyrirtæki fellt út

-

Skilgreint markmið um innbyrðis samsetningu skuldabréfasafna

-

Markmið í skuldabréfum / lánum til aðildarsveitarfélaga skilgreint

-

Áhersla á gott greiðsluhæfi skuldara

-

Möguleiki á láni til aðildarsveitarfélaga skoðaður

-

Yrði í samræmi við hlutdeild þeirra í Sameignarsjóðnum

-

Kemur til viðbótar við árlega greiðslu ágóðahlutar