Fjárfestingastefna Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélags Íslands

Samþykkt af stjórn EBÍ í september 2011
Kynnt á aðalfundi fulltrúaráðs EBÍ sem haldinn var 12. október 2011

Meginmarkmið:

-

EBÍ standi undir skilgreindum markmiðum um árlega útgreiðslu til sveitarfélaga í formi ágóðahlutar

-

Stjórn falið að ákveða endanlega upphæð ágóðahlutans

-

Stjórn metur og hefur heimild til að ákveða hærri/lægri greiðslu

-

Lágmarka líkur á að skerða höfuðstól milli ára

Breytt umhverfi:

-

Áhætta minnkuð í safninu

-

Markmið um hærra hlutfall skuldabréfa en áður

-

Markmið um yfirvigt á fjármála- og tryggingafyrirtæki fellt út

-

Fjárfestingamengi takmarkaðra en áður

-

Vextir lægri en áður var

-

Skuldabréf aðallega ríkisskuldabréf

-

Innlendur hlutabréfamarkaður lítill

-

Hömlur á nýrri erlendri fjárfestingu

-

Fjárfestar leggja enn höfuðáherslu á öryggi

-

Trúnaðarbrestur milli útgefanda fyrirtækjaskuldabréfa og fjárfesta

-

Mikil óvissa enn til staðar á Íslandi

Ljóst er að í núverandi efnahagsumhverfi reynir á markmiðin:

-

EBÍ hefur staðið sína vakt hvað varðar lágmarksútgreiðslur

-

Greiðslur hafa farið eftir aðstæðum á fjármálamörkuðum. Voru lægri í upphafi og hafa hækkað með hærri ávöxtun og hærri höfuðstól.

-

Skerðingarmarkmið verða brotin ef greiða á út svipaðar upphæðir og undanfarin ár

-

Erum í lágvaxta- og haftaumhverfi. Þarf að bregðast við því.

Fjárfestingastefna – skipting niður á eignaflokka:

Staða safns
1.9.2011

Markmið

Vikmörk

Innlán í bönkum og sparisjóðum

12,5%

10,0%

0-50%

Ríkisvíxlar, ríkisskuldabréf og skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs

66,2%

70,0%

40-100%

Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga

0,1%

10,0%

0-15%

Skuldabréf og víxlar banka, sparisjóða og annarra lánastofnana

1,7%

0,0%

0-15%

Hlutabréf

8,7%

10,0%

0-30%

Önnur verðbréf

10,8%

0,0%

0-50%

Samtals:

100,0%

100,0%

100,0%

Hlutabréf

Innlend hlutabréf

0,4%

2,0%

0-10%

Erlend hlutabréf

8,3%

8,0%

0-20%

Önnur verðbréf

Skuldabréf fyrirtækja

7,2%

0,0%

0-30%

Annað

0,3%

0,0%

0-20%

Erlend skuldabréf

3,2%

0,0%

0-5%