Fjárfestingastefna Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélags Íslands

Samþykkt í stjórn EBÍ 7. febrúar 2020

Fjárfestingastefna Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélag Íslands fyrir árið 2020 var samþykkt í stjórn EBÍ þann 7. febrúar s.l.


Nokkrar breytingar voru gerðar á stefnunni bæði er varðar hlutföll í eignaflokkum svo og breytingar á flokkun eignanna. Hlutfall ríkistryggðra bréfa lækkar en hlutfall annarra skuldabréfaflokka hækkar á móti.


Áfram er það meginmarkmið stefnunnar að EBÍ standi undir skilgreindum markmiðum um árlega útgreiðslu ágóðahlutar til aðildarsveitarfélaga EBÍ. Stjórn félagsins er falið að ákveða endanlega upphæð ágóðahlutarins en við ákvörðun hans skal hafa í huga að lágmarkaðar séu líkur á því að skerða þurfi höfuðstól á milli ára.


Eignastýringu félagsins er úthýst til þriggja fjárvörsluaðila sem allir vinna eftir fyrirfram skilgreindum fjárfestingastefnum.


Fjárfestingastefnu félagsins í heild sinni má nálgast hér.